image banner
KẾ HOẠCHThực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 07/3/2024 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2024và những năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 150/KH-UBND
Ngày ban hành 16/04/2024
Ngày hiệu lực 16/04/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCHThực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 07/3/2024 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2024và những năm tiếp theo
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm
ipv6 ready