image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
233/KH-UBND 10/07/2024 KẾHOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77nămngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
175/KH-BCĐ 09/05/2024 Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đắk Song lần thứ IV năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 5
172/KH-UBND 08/05/2024 Triển khai thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trong năm 2024 trên địa bàn huyện Đắk Song
Lượt xem: 0
Tải về 545
528/KH-HU 06/05/2024 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 6
150/KH-UBND 16/04/2024 KẾ HOẠCHThực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 07/3/2024 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2024và những năm tiếp theo
Lượt xem: 0
Tải về 0
134/KH-BCĐ 12/04/2024 KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Đắk Song năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
102/KH-UBND 29/03/2024 KẾ HOẠCH Triển khai Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”trên địa bàn huyện Đắk Song
Lượt xem: 0
Tải về 0
121 /KH-UBND 29/09/2023 Thông tin, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
ipv6 ready