image banner
Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1493/QĐ-UBND 28/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
55/TB-UBND 28/05/2024 THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
02/KL-TTr 25/05/2024 Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đắk Song
Lượt xem: 0
Tải về 1
52/TB-HĐTDVC 20/05/2024 THÔNG BÁO Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Đắk Song năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
1365/QĐ-UBND 15/05/2024 Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Đắk Song năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 6
1361/QĐ-UBND 14/05/2024 Quyết định Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp đối với ông Hoàng Trung Kiên
Lượt xem: 0
Tải về 3
1345/QĐ-UBND 14/05/2024 Quyết định Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đối với ông Đỗ Thành Đạo
Lượt xem: 0
Tải về 5
175/KH-BCĐ 09/05/2024 Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đắk Song lần thứ IV năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 5
172/KH-UBND 08/05/2024 Triển khai thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trong năm 2024 trên địa bàn huyện Đắk Song
Lượt xem: 0
Tải về 545
TKG 08/05/2024 Thư kêu gọi Toàn dân thực hiện cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Lượt xem: 0
Tải về 3
123
ipv6 ready