image banner
Hơn 2.000 tư liệu, hiện vật có giá trị được tỉnh tiếp nhận từ các Nhà sưu tập cổ vật từ năm 2019 đến nay
Sáng ngày 26/5, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Nông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ tiếp nhận, trưng bày hiện vật do Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn cùng các nhà sưu tập tư nhân hiến tặng và trao tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

Tham dự buổi lễ có Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn, Chủ nhiệm CLB Unesco nghiên cứu sưu tầm cổ vật Bình Thuận. Về phía tỉnh có đồng chí Lê Trọng Yên – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; cùng các Nghệ nhân tỉnh Đắk Nông được Chủ Tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 .

Anh-tin-bai

Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn trao tặng một trong số các tư liệu, hiện vật có giá trị cho tỉnh

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Hình ảnh một số tư liệu, hiện vật có giá trị được các Nhà sưu tập trao tặng

Tính từ năm 2019 đến nay, tỉnh Đắk Nông đã vinh dự tổ chức tiếp nhận được hơn 2.000 tư liệu, hiện vật có giá trị từ Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn và các nhà sưu tập tư nhân khác.

Anh-tin-bai

Đồng chí Lê Trọng Yên tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các Nhà sưu tập cổ vật

Bộ sưu tập gồm nhiều thể loại và được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như công cụ sản xuất bằng đá, đồ dùng sinh hoạt bằng gốm sứ, bình bát đĩa, đồ đồng, đồ trang sức… Nhiều cổ vật có niên đại rất sớm, từ 500- 700 năm trước Công nguyên và thuộc các nền văn hóa như Sa Huỳnh, Óc Eo, Đông Sơn…

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Lê Trọng Yên đã thay mặt Chủ tịch nước đã trao tặng danh hiệu cho 02 “Nghệ nhân Nhân dân”, 11 “Nghệ nhân ưu tú”, đồng thời truy tặng cho 02 “Nghệ nhân ưu tú”

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Trọng Yên nhấn mạnh bảo tồn phát huy di sản dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của phát triển văn hóa; văn hóa là nền tảng, là hồn cốt của dân tộc, đã được Đảng, Nhà nước ta xác định là sự nghiệp của toàn dân. Đồng chí thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận, tri ân đến nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn, cùng các nhà sưu tập tư nhân đã hiến tặng những hiện vật quý giá cho tỉnh Đắk Nông. Đồng thời mong muốn Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn, cùng các nhà sưu tập tư nhân tiếp tục sưu tập được nhiều hơn nữa những hiện vật quy giá và trao tặng cho tỉnh Đắk Nông để thực hiện việc gìn giữ, bảo tồn các hiện vật của dân tộc.

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Lê Trọng Yên phát biểu tại buổi Lễ

Đồng chí đã chúc mừng các Nghệ nhân được trao tặng danh hiệu Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần này. Đồng thời mong muốn các Nghệ nhân nói chung, Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú nói riêng, bằng tâm huyết và lòng say mê nghề nghiệp, tiếp tục đóng góp tài năng, trí tuệ của mình, là lực lượng đi đầu, xung kích trên mặt trận văn hóa, làm cho đời sống văn hóa và sự nghiệp văn hóa nghệ thuật của tỉnh ngày càng phát triển; đặc biệt là sẽ truyền lại cho thế hệ kế cận những giá trị văn hóa di sản phi vật thể quý giá của dân tộc.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Lê Trong Yên  đã trao tặng danh hiệu của Chủ Tịch nước cho 02 “Nghệ nhân Nhân dân”, 11 “Nghệ nhân ưu tú”, đồng thời truy tặng danh hiệu của Chủ Tịch nước cho 02 “Nghệ nhân ưu tú” nhằm tôn vinh các nghệ nhân đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Đắk Nông.

Nguồn : https://daknong.gov.vn/tin-noi-bat/hon-2-000-tu-lieu-hien-vat-co-gia-tri-duoc-tinh-tiep-nhan-tu-cac-nha-suu-tap-co-vat-tu-nam-2019--370867

ipv6 ready