image banner
Từ 26/6 đến 30/6, Đắk Nông đón Đoàn tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông
Với mục tiêu của công tác thẩm định nhằm giúp hệ thống mạng lưới công viên địa chất toàn cầu phát triển mang tính bền vững, đoàn chuyên gia tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông sẽ tiến hành thẩm định thực địa tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông từ ngày 26/6 đến ngày 30/6/2023

Theo Thông cáo Báo chí, công viên địa chất Đắk Nông được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO từ năm 2020 với diện tích là 4.760 km2, bao gồm các huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk G’long và thành phố Gia Nghĩa. Tỉnh Đắk Nông đã và đang thực hiện nghiêm các mục tiêu, tiêu chí của UNESCO về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn được thiên nhiên, sử dụng hợp lý tổng thể mọi dạng tài nguyên, mọi giá trị di sản, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong lĩnh vực du lịch nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Anh-tin-bai

 

Trải qua 4 năm sau khi đạt danh hiệu, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đã bước đầu xây dựng hệ thống cơ sở vật chất trên 3 tuyến du lịch trải nghiệm địa chất, thực hiện nghiêm việc bảo tồn cảnh quan, giá trị địa chất, văn hóa, các kế hoạch nhằm cải thiện sinh kế cho người dân, đặc biệt với các hoạt động truyền thông quảng bá, giáo dục, môi trường, liên kết du lịch và hợp tác quốc tế, tham gia các hoạt động mạng lưới Công viên địa chất, … góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về Công viên địa chất, nâng cao vai trò, vị thế của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, mở ra hướng phát triển bền vững dựa trên các giá trị bản sắc văn hóa, sự kỳ vĩ của cảnh quan thiên nhiên, các di sản độc đáo về địa chất… đóng góp quan trọng trong định hướng cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là kinh tế du lịch tạo sinh kế cho người dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo trên chính quê hương của mình.

Với mục tiêu của công tác thẩm định nhằm giúp hệ thống mạng lưới công viên địa chất toàn cầu phát triển mang tính bền vững và đoàn chuyên gia tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO do ông Jianping Zhang - Phó Chủ tịch Ủy ban quốc tế IUGS về di sản địa chất, Phó Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO làm trưởng đoàn; Ông Marekazu Ohno - Thành viên Tiểu ban Công viên địa chất, Ủy ban Quốc gia UNESCO Nhật Bản làm thành viên sẽ tiến hành thẩm định thực địa tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông từ ngày 26/6 đến ngày 30/6/2023, với lịch trình tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông cụ thể như sau:

Anh-tin-bai

Kết quả của đợt tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông sẽ được Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu thảo luận và biểu quyết vào tháng 11/2023. Thông báo chính thức sẽ gửi về tỉnh trong khoảng quý I/2024.

Xem chi tiết Thông cáo Báo chí tại đây./.

Nguồn:https://daknong.gov.vn/tin-noi-bat/tu-26-6-den-30-6-dak-nong-don-doan-tai-tham-dinh-cong-vien-dia-chat-toan-cau-unesco-dak-nong-371706

ipv6 ready