image banner
Xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch tỉnh Đắk Nông gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

 
Anh-tin-bai

Du khách tham quan Hang động núi lửa

Kế hoạch triển khai nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch, trong đó chú trọng xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch tỉnh Đắk Nông gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Tăng cường đa dạng hóa sản phẩm du lịch theo nhu cầu của du khách và xu hướng phát triển hiện nay để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm trên địa bàn tỉnh; đồng thời phấn đấu đưa Đắk Nông trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách.

 

Anh-tin-bai

Du khách trải nghiệm sản phẩm du lịch tại Thác Dray Sáp

UBND tỉnh yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp phát triển du lịch trọng tâm, trọng điểm, với phương châm “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch, đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”; phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của địa phương. Quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên du lịch trong phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế. Xây dựng môi trường du lịch văn minh, lịch sự, hiếu khách, thân thiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Để đạt được mục đích, yêu cầu trên, UBND tỉnh đề ra các nhóm nhiệm vụ chủ yếu:

(1) Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững

(2) Tạo điều kiện cho khách quốc tế đến Đắk Nông

(3) Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch

(4) Phát triển sản phẩm và truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch

(5) Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch

(6) Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch

(7) Đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy khởi nghiệp, đối mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát, đánh giá tài nguyên du lịch, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng; thực hiện rà soát, thống kê du lịch; đồng thời, thường xuyên theo dõi, cập nhật dữ liệu liên quan đến hoạt động du lịch; chủ trì tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; trong đó lồng ghép các hoạt động quảng bá du lịch đến với du khách, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch; hỗ trợ, cung cấp thông tin để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào đầu tư, kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Nguồn: https://daknong.gov.vn/tin-noi-bat/xay-dung-phat-trien-thuong-hieu-du-lich-tinh-dak-nong-gan-voi-cong-vien-dia-chat-toan-cau-unesco-371701

ipv6 ready