image banner
Đảng uỷ Quân sự huyện Đắk Song tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2023

Ngày 22/2, Đảng uỷ Quân sự huyện Đắk Song tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) và phòng thủ dân sự năm 2023. Đồng chí K’Thanh - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện chủ trì Hội nghị.

Những năm qua, Đảng uỷ Quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã, thị trấn đạt 100% kế hoạch, kết quả 100% Khá, Giỏi; chỉ đạo diễn tập chỉ huy tham mưu cơ quan, diễn tập thực binh các hình thức chiến thuật, kết quả khá trở lên, bảo đảm an toàn.

Thực hiện Chỉ thị của Huyện uỷ về nhiệm vụ diễn tập KVPT kết hợp phòng thủ dân sự cấp huyện năm 2023 và diễn tập chiến đấu trong KVPT các xã Thuận Hạnh, Thuận Hà, Trường Xuân; Hội nghị đã báo cáo dự thảo Nghị quyết Lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận rút kinh nghiệm những đợt diễn tập qua các năm, đồng thời đề ra một số giải pháp, trọng tâm là: công tác phối hợp trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập; bảo đảm kịp thời công tác hậu cần, tài chính và đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật theo yêu cầu nhiệm vụ diễn tập;…

Kết luận Hội nghị, đồng chí K’Thanh - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cán bộ đảng viên về nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, bảo vệ Tổ quốc; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện diễn tập; chủ động dự toán ngân sách, huy động nhân lực, chuẩn bị thao trường, bãi tập; xây dựng đúng, đủ hệ thống văn kiện diễn tập theo quy định; phát huy tốt dân chủ trong quân sự; tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động bảo đảm cho cuộc diễn tập diễn ra đúng mục đích, yêu cầu; điều hành diễn tập linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Tin, ảnh: Út Niê.

ipv6 ready