image banner
Hội nghị đánh giá tình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2023.

Sáng ngày 09/5/2023, UBND huyện Đắk Song tổ chức Hội nghị đánh giá tình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Lộc - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Thị Trãi Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Ngô Đức Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng hai Phó Chủ tịch huyện đồng chủ trì hội nghị.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị

Trong tháng 4, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh huyện tiếp tục duy trì ổn định, có bước phát triển. Kế hoạch gieo trồng vụ hè thu trên 6.200 héc ta cây ngắn ngày; chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 21 trường hợp với tổng diện tích 7,2 héc ta, lũy kế từ đầu năm  trên 111 héc ta đạt trên 55% kế hoạch; thu ngân sách 9 tỷ đồng, lũy từ đầu năm 77 tỷ đồng, đạt 35,60% dự toán giao. Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo và an sinh xã hội trong tháng được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ổn định, trật tự an toàn giao thông đảm bảo.

Hội nghị tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như: công tác quản lý đất đai trật tự trên địa bàn huyện; nâng cao chỉ số cải cách hành chính công, đặc biệt là các hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; các xã tập trung nêu gương trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính; những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thu ngân sách địa phương; triển khai thực hiện giải ngân các dự án Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững năm 2023; đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT; nâng cấp đầu từ hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn thông minh theo hệ thống số hóa; các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Y tế thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; các giải pháp tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Anh-tin-bai

Phó Bí thư Thường trực Phạm Đức Lộc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Lộc – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy ghi nhận những kết quả, kinh tế xã hội của huyện đã đạt được trong tháng 4. Đồng thời đề nghị, UBND huyện thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm đó là: chuẩn bị tốt các nội dung chỉ cho diễn tập phòng thủ; thực hiện tốt các kết luận của Tỉnh ủy; xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số.

Anh-tin-bai

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức Trọng kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đức Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường với UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất; thẩm định kiểm tra, rà soát các công trình trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển các dự án du lịch trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện tốt khai thác thu ngân sách địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, thanh lý tài sản công, đất công; thực hiện tốt 03 chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung thực hiện công tác quy hoạch; Phòng Kinh Tế và Hạ tầng huyện khảo sát, nâng cấp, sửa chữa lại một số chợ trên địa bàn huyện; Phòng Nông nghiệp và PTNN làm các thủ tục giúp đỡ xã Đắk Môl về đích nông thôn mới, tham mưu cho UBND huyện triển khai đề án rừng cảnh quan quốc lộ 14; hỗ trợ xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mã vùng trồng; Thanh tra huyện xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, khiếu kiện; phòng Nội vụ thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính; phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch khảo sát, bảo tồn lưu giữ các giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện; đề nghị các UBND xã, thị trấn làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch sử dụng đất.

                                                                   Tin, ảnh: Vương Hợp.

ipv6 ready