• :
  • :
Chào mừng kỷ niệm 19 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2023)!
Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính
Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính
(mt.gov.vn) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 905/QĐ-BNV ngày 17/11/2022 phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030" (Đề án).Ảnh minh họaĐề án được chia thành hai giai đoạn: 2022-2025 và 2026-2030.Mục tiêu chung của ...
Đọc thêm
Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe
Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe
(mt.gov.vn) - - Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều chỉnh phần mềm và tạo tài khoản nghiệp vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho 63 sở giao thông vận tải để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe.Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan ...
Đọc thêm
Đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
(mt.gov.vn) - Với Mục tiêu theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC. ...
Đọc thêm
Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội
Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội
(mt.gov.vn) - Từ ngày 01/7/2022, công an tỉnh chính thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc thấm quyền giải quyết của Công an tỉnh (có danh sách kèm theo).Công an tỉnh thông ...
Đọc thêm