A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Đắk Song tham gia tập huấn giải pháp đổi mới trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông

   Ngày 06/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tập huấn giải pháp đổi mới trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông.

(Hình ảnh tại Hội nghị tập huấn)

   Huyện Đắk Song đã có 20 cán bộ công chức tham gia Hội nghị tập huấn, qua đó đã rút ra được nhiều bài học trong việc áp dụng các giải pháp đổi mới trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp và số hóa hồ sơ tại đơn vị, nâng cao các kiến thức, kỹ năng, quy trình, thao tác thực hiện trong công việc.

Khắc Thanh