• :
  • :
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 18/09/2023 đến ngày 24/09/2023

Thời gian Buổi Nội dung Chủ trì Địa điểm
Thứ Sáu
22/09/2023
Sáng 09h15.Lịch test

tóm tắt

chủ trì địa điểm
Link dành cho IOS và Android:https://daksong.daknong.gov.vn/api/Content/Calendar/ics Sao chép liên kết