A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông

Quyết định 1587 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông