A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông

Quyết định 1659

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông