A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng ngân sách; việc thu chi các khoản phí, lệ phí và huy động đóng góp tại UBND xã Thuận Hà, huyện Đăk Song