A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Kết luận của Thanh tra