A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 11/2023 Từ ngày 05/10/2023 đến ngày 07/11/2023)