A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 11 năm 2023 trên địa bàn xã Trường Xuân