A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý III và 9 tháng đầu năm 2022