A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi đối thoại với hộ bà Lê Thị Thành, thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song