A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi đối thoại với hộ ông Mai Văn Hùng, thôn Thuận Hải, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song