A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/v trả lời đơn của công dân: Bà Trần Thị Yên, địa chỉ: thôn Đắk Kual, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông