A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Đắk Song tham gia Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

       Sáng ngày 28/11/2023, tại hội trường tầng 3, trụ sở Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Huyện Đắk Song đã tham gia Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan do Bộ Nội vụ tổ chức.

      Tại điểm cầu huyện Đắk Song có sự tham gia của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện, lãnh đạo Ban dân vận Huyện uỷ, lãnh đạo, công chức các phòng, ban trực thuộc và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn Đức An.

(Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện, lãnh đạo Ban dân vận Huyện uỷ, lãnh đạo, công chức các phòng, ban trực thuộc và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn Đức An tham gia Hội nghị)

      Tại Hội nghị, các đồng chí đã được lắng nghe đồng chí Nguyễn Hữu Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch quán triệt các nội dung cơ bản liên quan những điểm mới trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan, Nghị định 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định 61/NĐ-CP, ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Đồng chí Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã chủ trì thảo luận về các nội dung liên quan đến Hội nghị.

(Toàn cảnh Hội nghị)

       Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội  vụ một lần nữa quán triệt các nội dung trên cần gắn với nâng cao dân trí, gắn với cải cách hành chính, cải cách cán bộ,… đồng thời cần tuyên tuyền Luật đến toàn thể nhân dân nhân nhằm phát huy vai trò dân chủ ở cơ sở.

 

Thanh Tâm