A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Đắk Song tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024

Ngày 27/2, tại hội trường tầng 3 , Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Song đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thân - HUV, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện Đắk Song chủ trì Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn cùng tham dự.

(Các đại biểu tham dự Hội nghị)

Hội nghị đã tập trung thảo luận một số khó khăn vướng mắc trong công tác giảm nghèo bền vững. Đồng thời, giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể cho các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

(Đại biểu thảo luận tại Hội nghị)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyên Ngọc Thân - HUV, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện đánh giá cao công tác giảm nghèo huyện đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu đề ra, Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Song yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp cơ sở để thực hiện Kế hoạch; Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo, người cận nghèo năm 2024, tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 đảm bảo giảm số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu đề ra, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo và tích cực tham gia các phong trào thi đua Đắk Nông chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước phục vụ công tác giảm nghèo như: vận động sự tài trợ của các tổ chức quốc tế, Quỹ “Vì người nghèo”; vận động các công ty, doanh nghiệp có tiềm lực để hỗ trợ các thôn, bon đặc biệt khó khăn. Xây dựng kế hoạch trợ giúp nhóm đối tượng hộ nghèo thuộc hội viên của các tổ chức đoàn thể. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh chỉ đạo các bộ phận chuyên môn báo cáo, rà soát đánh giá các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay; Ban chỉ đạo hộ nghèo các xã, thị trấn phối hợp với MTTQ Việt Nam huyện mua, tặng thẻ BHYT cho người nghèo; phối hợp các phong ban chuyên môn huyện, triển khai có hiệu quả các mô hình sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập gắn với giảm nghèo theo địa chỉ cụ thể; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là các hộ không có khả năng lao động.

(Đồng chí Nguyên Ngọc Thân - HUV, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phát biểu tại Hội nghị)