image banner
TIỂU SỬ TÓM TẮT ĐỒNG CHÍ NGUYỄN NGỌC THÂN - HUV, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN ĐẮK SONG

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thân, sinh ngày 19/5/1969 tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Quê quán: huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Hộ khẩu thường trú: huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, ĐH Sư phạm Ngữ văn.

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

09/1996 - 12/2004

Giáo viên Trường tiểu học Trần Phú, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Lắk

01/2005 - 08/2011

Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Đắk Song; Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

08/2011 - 09/2015

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đắk Song; Bí thư Đảng Ủy xã Đắk Môl, huyện Đắk Song; Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

09/2015 - Nay

Chức danh, chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
Đơn vị công tác: UBND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Nhiệm vụ được phân công:

a.   Giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục và đào tạo; văií hóa, du lịch; thể dục, thể thao; thông tin, truyền thông; y tế, dân số, gia đình và trẻ em; công tác vì sự tiến bộ của của phụ nữ; công tác thanh niên; công tác văn thư, lưu trữ; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; lao động, việc làm, giảm nghèo bền vững; dạy nghề và nguồn nhân lực; bảo hiểm xã hội, chính sách xã hội, nhà ở; công tác dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ vì an ninh Tổ quốc; các vấn đề về nhân quyền; tổ chức hội; giải quyêt đơn thư, khiêu nại, tô cáo và ký các văn bản, kết luận giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công;

Được Chủ tịch giao quyền ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các quyêt định cưỡng chế vi phạm hành chính, các quyết định thực hiện các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách.

b.     Giúp Chủ tịch ƯBND huyện giữ mối quan hệ phối họp giữa UBND huyện với ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy; các Tổ chức chính trị - xã Hội (trừ Hội Nông dân).

c.      Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi và chỉ đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Y tế, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, phòng Dân tộc, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Bảo hiêm xã hội huyện và các Hội (Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuồi, Hội Khuyến học, Hội Luật gia, Hội Đôngy, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin) và các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

d.     Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo quy định của pháp luật và thuộc lĩnh vực phụ trách...

đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch ƯBND huyện.

Được ủy quyền là người phát ngôn của UBND huyện.

 

ipv6 ready