image banner
TIỂU SỬ TÓM TẮT ĐỒNG CHÍ VÕ QUỐC TUẤN - ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN ĐẮK SONG

Đồng chí Võ Quốc Tuấn, sinh ngày 16/12/1976 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quãng Ngãi.

Quê quán: Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Hộ khẩu thường trú: thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

02/1997 - 08/2001

Làm việc tại Tỉnh đoàn Đắk Lắk

09/2001 - 03/2005

Bí Thư Huyện đoàn Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

04/2005 - 11/2007

Trưởng phòng Phòng Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

12/2007 - 01/2013

Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

01/2013 - 09/2015

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận Huyện ủy Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.
Đơn vị công tác: Huyện ủy Đắk Song

09/2015 - 07/2021

Chức danh, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Đắk Song; Trưởng Ban pháp chế kiêm nhiệm của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

01/2021 - Nay

Chức danh, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Nhiệm vụ được phân công:

a.    Làm nhiệm vụ Phó Chú tịch thường trực, thay mặt Chủ tịch chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng.

b.   Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các lĩnh vực công tác: Quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường; giao thông vận tải; khoa học, công nghệ; công thương; phòng chống cháy nô; điện lực; công nghiệp, xây dựng; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thê; thương mại, dịch vụ; ngân hàng, tín dụng; quản lý thị trường; thống kê; nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi, phòng chống dịch bệnh, thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và ký các văn bản, kêt luận giải quyêt đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công; phụ trách công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án, công trình trên địa bàn huyện; cải cách hành chính (một cửa, một cửa liên thông).

Được Chủ tịch giao quyền ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các quyết định cưỡng chế vi phạm hành chính, các quyết định thực hiện các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực được phân công trực tiêp phụ trách.

Được ủy quyền là người phát ngồn của UBND huyện.

c.    Giúp Chủ tịch UBND huyện giữ mối quan hệ phối hợp giữa ƯBND huyện với các Ban của Hội đồng nhân dân huyện; Ban Tổ chức Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; Hội Nông dân huyện; các tổ chức Hội thuộc lĩnh vực được phân công.

d.     Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND và ƯBND, phòng Tài nguyên và Mồi trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp; Chi cục thi hành án dân sự huyện, và các cơ quan, đơn vị khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

đ. Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo quy định của pháp luật và thuộc lĩnh vực phụ trách...

e.     Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

ipv6 ready