image banner
Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
59/TB-UBND 13/06/2024 THÔNG BÁO Về việc công khai kết quả nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song đợt 1năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
1493/QĐ-UBND 28/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
55/TB-UBND 28/05/2024 THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
02/KL-TTr 25/05/2024 Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đắk Song
Lượt xem: 0
Tải về 1
53/TB-HĐTDVC 20/05/2024 THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Đắk Song năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 3
52/TB-HĐTDVC 20/05/2024 THÔNG BÁO Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Đắk Song năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
1365/QĐ-UBND 15/05/2024 Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Đắk Song năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 6
1361/QĐ-UBND 14/05/2024 Quyết định Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp đối với ông Hoàng Trung Kiên
Lượt xem: 0
Tải về 3
1345/QĐ-UBND 14/05/2024 Quyết định Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đối với ông Đỗ Thành Đạo
Lượt xem: 0
Tải về 5
175/KH-BCĐ 09/05/2024 Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đắk Song lần thứ IV năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 5
1234
ipv6 ready