A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo, trên địa bàn xã Đăk N’drung từ 10/7/2023 đến 10/8/2023