A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công được sửa đổi

QUYẾT ĐỊNH 61/QĐ-UBND, Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông