A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IV