A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Phòng Nội vụ năm 2024

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Phòng Nội vụ năm 2024

Phòng Nội vụ thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 như sau:

1. Lịch tiếp công dân

1.1. Tiếp công dân định kỳ của Trưởng Phòng Nội vụ:

Trưởng phòng tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ tư hàng tuần, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc kế tiếp. Trong trường hợp Trưởng phòng không thể tiếp công dân theo lịch nêu trên, Trưởng phòng ủy quyền cho Phó trưởng phòng chủ trì tiếp công dân.

1.2. Tiếp công dân thường xuyên: 

Giao bà Sầm Thị Hồng Duyên, Chuyên viên phụ trách công tác tiếp công dân thực hiện tiếp công dân trong giờ hành chính tại Phòng Nội vụ vào các ngày làm việc trong tuần.

1.3. Tiếp công dân đột xuất: Việc tiếp công dân đột xuất do Trưởng phòng quyết định đối với các trường hợp khẩn thiết theo quy định của pháp luật.

1.4. Thời gian tiếp công dân

-Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30.

-Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến17 giờ 30.

2.Địa điểm tiếp công dân: Tại Phòng Nội vụ

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.