A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BC Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo 835/BC-UBND

Về Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023  và phương hướng nhiệm vụ năm 2024