A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kết luận của ông Võ Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân với các hộ dân thôn 7, xã Thuận Hà và các hộ dân thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh huyện Đắk Song ngày 10/10/2023