A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải quyết đơn của công dân Đặng Thi Luận

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song nhận được đơn đề ngày 09/01/2024 của bà Đặng Thị Luận.
 

Nội dung: 

(1) đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà đối với 08 lô đất tái định cư giao cho gia đình bà, không nộp tiền sử dụng đất; 

(2) Kiến nghị việc cho phép bà xây dựng nhà tạm tại tổ 2, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.