A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ngày 30/01/2024, tại Hội trường Huyện ủy Đắk Song, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí K’Thanh - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Phạm Đức Lộc - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Ngô Đức Trọng - Phó Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện cùng các đồng chí là UVBTV, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp; đại diện các tổ chức tôn giáo; lãnh đạo các xã, thị trấn cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện cùng tham dự.

(Các đại biểu tham dự Hội nghị)

Năm 2023 là năm đánh dấu nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ huyện Đắk Song lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân huyện nhà luôn tích cực thi đua lập nhiều thành tích trong học tập, lao động, sản xuất, các phong trào thi đua của huyện Đắk Song trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chuyên môn được giao và các chỉ tiêu do đơn vị xây dựng từ đầu năm. Theo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Khen thưởng tổng kết năm 2023:  đối với 304 tập thể, cá nhân, trong đó: Danh hiệu Lao động tiên tiến: 168 cá nhân, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 09 cá nhân, Danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến: 25 tập thể; Giấy khen: 63 cá nhân, 05 hộ gia đình và 34 tập thể. Khen thưởng thành tích năm học 2022-2023 đối với 1.047 cá nhân, 38 tập thể; trong đó: 770 lao động tiên tiến, 109 chiến sỹ thi đua cáp cơ sở, 32 tập thể lao động tiên tiến; Giấy khen cho 06 tập thể và 130 cá nhân; khen thưởng 63 tập thể, 03 doanh nghiệp, 03 Hợp tác xã và 228 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua theo chuyên đề và đột xuất.

(Đồng chí K’ Thanh - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu tại Hội nghị)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí K’ Thanh - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đánh đã nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đã đạt được, cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cụm khối thi đua cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước hàng năm gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V.

(Đồng chí Ngô Đức Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024)

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Ngô Đức Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm như: phong trào thi đua: “ Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024”; “ Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phòng trào “Đắk Nông chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; Phong trào “đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào “đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025”. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng, cụ thể hóa Nghị Quyết của Đảng, HĐND các cấp đi vào đời sống nhân dân; có kế hoạch cụ thể và những biện pháp, hình thức phù hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, gắn với việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp chính quyền, đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay; coi thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hoá trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, đồng chí đã trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành thích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

(Đồng chí Ngô Đức Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen tại Hội nghị)

Phạm Tuân