A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề

Ngày 26/01/2024, tại hội trường tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện Đắk Song, Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề.

Chủ tọa Kỳ họp ông K’ Thanh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Tham dự Kỳ họp có ông Ngô Đức Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; các ông, bà trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; Các phòng, Ban chuyên môn của huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn và 27 đại biểu hội đồng nhân dân huyện.

 

(Các đại biểu hội đồng nhân dân tham gia Kỳ họp)

Kỳ họp đã thông qua 03 Nghị quyết quan trọng. Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục dự án, công trình đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đắk Song giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết xác nhận miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với ông Trần Công Đương, Lý do: Nghỉ hưu; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Y Hoàn Hwing - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện.

(Ông K’ Thanh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Kỳ họp)

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông K’ Thanh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thẳng thắn, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các dự thảo nghị quyết của hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp. Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiếp tục nghiên cứu tham mưu đề xuất các danh mục dự án đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Dự kiến tổ chức thêm Kỳ họp chuyên đề trong thời gian tới.                      

                                                                                        Thanh Nghiêm