A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề

Ngày 26/02/2024, tại hội trường tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện Đắk Song, Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề.

Tham dự Kỳ họp có ông K’ Thanh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ tọa Kỳ họp, ông Ngô Đức Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; các ông, bà trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; Các phòng, Ban chuyên môn của huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn và các đại biểu hội đồng nhân dân huyện cùng tham dự.

(Các đại biểu Hội đồng nhân dân tham gia Kỳ họp)

Kỳ họp đã thông qua Tờ trình số 21/TTr-UBND, ngày 21 tháng 02 năm 2024 của UBND huyện về việc đề nghị thông qua phân bổ kế hoạch vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; Tờ trình số 22/TTr-UBND, ngày 21 tháng 02 năm 2024 của UBND huyện về việc bổ sung danh mục dự án, công trình đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đắk Song; Báo cáo thẩm tra các Tờ trình do UBND huyện trình tại Kỳ họp.

(Ông K’ Thanh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Kỳ họp)

Sau khi các đại biểu thảo luận, Kỳ họp quyết nghị các nội dung, ông K’ Thanh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đã phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông đề nghị các phòng ban chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phương án để UBND huyện giải quyết những khó khăn, vướng mắc được nêu ra tại Kỳ họp.

                                                                                        Thanh Nghiêm