A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăng ký tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2024

UBND huyện nhận được văn bản số 126/SKHCN-TĐC,ngày 20/02/2024của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông về việc đăng ký tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2024.

Nhằm tôn vinh, động viên tinh thần cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song có ý kiến như sau:

Các phòng, ban, ngành, đơn vị; UBND các xã, thị trấn Đức An:-Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức,doanh nghiệp nội dung văn bản số 126/SKHCN-TĐC, ngày 20/02/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông về việc đăng ký tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2024(có văn bản số 126/SKHCN-TĐC kèm theo).


Tập tin đính kèm