• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

Trung tâm chính trị huyện Đăk Song tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên đề “ Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam ” dành cho cán bộ hội người cao tuổi ở cơ sở năm 2023

Thứ 2, 27/02/2023 | 07:46

Chuyên mục

Tin nổi bật

Video liên quan