• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

Ban CHQS huyện Đăk Song tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “ Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí ”

Thứ 5, 16/03/2023 | 15:36

Chuyên mục

Tin nổi bật

Video liên quan